Przedmiot Działalności
___________________________________________

-badanie sprawozdań finansowych, ekspertyzy, analizy finansowe i ekonomiczne
-prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
-prowadzenie ewidencji do celów podatkowych (księga przychodów i rozchodów)
-sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT,PIT,VAT itp.)
-opracowywanie zasad polityki rachunkowości
-obsługa kadrowa
-porady z rachunkowości i finansów
-szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków
-organizacja i likwidacja podmiotów gospodarczych